آوریل 18, 2018

متن لوح تقدیر برای ورزشکار

متن لوح تقدیر برای ورزشکار متن لوح تقدیر برای شناگران خانم قال علیٌ ( ع  )     الهی  قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمة جوانحی پروردگارا […]