آوریل 21, 2018

متن لوح تقدیر برای قوه مجریه

متن لوح تقدیر برای قوه مجریه متن لوح سپاس وکیل مدافع بسمه تعالی شاد باش بخاطر سوگندی که برای احیای عدالت یاد کردی نه یک روز […]