آوریل 21, 2018

متن لوح تقدیر برای تبریک

متن لوح سپاس بمناسبت اخذ مدرک دکترای داروسازی (لیس للانسان الاّ ما سعی) چنین فضل ازسوی یکتا خداست           که داناییش بس همه خلق راست دانش آموخته […]