آوریل 18, 2018

متن لوح تقدیر برای بازنشسته

متن لوح تقدیر برای بازنشسته متن لوح سپاس برای بازنشسته بانک صادرات ایران بسمه تعالی همکار ارجمند : جناب  آقای خسرو چرمی چه غرور آفرینند آن […]