آوریل 21, 2018

متن تقدیرنامه برای مشتری

 متن تندیس برای مشتریان بانک صنعت و معدن مشتري گرانقدر، جناب آقاي / سركار خانم مديرعامل محترم شركت………….. نظام بانكي يكي از اصلي‏ترين محورهاي توسعه است. […]