متن لوح تقدیر برای مشارکت مالی
آوریل 21, 2018
متن تقدیرنامه برای مشتری
آوریل 21, 2018
Show all

متن لوح تقدیر برای آتش نشان

متن لوح سپاس برای آتش نشان شرکت مهندسی ایمن رویال ایرانیان

شرکت نفت وگاز اروندان

لوح یادبود

به پاس خدمات ارزشمند واحد آتش نشانی و ایمنی

منطقه نفتی آزادگان و بزرگداشت روز ملی آتش نشانی و ایمنی

به این مجموعه تقدیم میگردد

7 مهر 1395

National Fire & Safety Day

28 Sep 2016

شرکت مهندسی ایمن رویال ایرانیان

بازدیدها: 1048