آوریل 21, 2018

متن لوح تقدیر برای بانک

متن لوح تقدیر برای مشتری بانک صنعت و معدن مشتري گرانقدر، جناب آقاي / سركار خانم مديرعامل محترم شركت………….. نظام بانكي يكي از اصلي‏ترين محورهاي توسعه […]